BORGA
Sök
 • The steel frames in our buildings are unique | BORGA

Borgas svetsade stålstommar är både innovativa och vackra

Stommen i Borgas standardhallar består av våra unika, svetsade stålramar med veckat liv. Vi har utvecklat och förädlat vår konstruktion under lång tid. Därför vågar vi påstå att vi har en marknadens av mest tillförlitliga ramlösningar.

Det veckade livet på Borgas ramar ger din byggnad personlig karaktär i kombination med en rad fördelar så som låg vikt, hög vridstyvhet och en bra totalekonomi. Tänk dig att du ställer ett papper på högkant, visst blir det stabilare om du veckar pappret först? Samma princip gäller för våra svetsade ramelement.

Borga erbjuder ett antal varianter (ramtyper) för att kunna täcka olika funktionella krav. En viktig fördel med en svetsad ram med portalform är att den medger större fri takhöjd än en fackverksram, och kräver dessutom en mindre vägghöjd för att uppnå detta.

Tillverkningen av våra svetsade stålramar sker i vår egen, automatiserade produktionsanläggning i Polen. Produktionen är givetvis EN-certifierad enligt EN 1090-2 och stålhallar dimensioneras enligt EUROCODE och Boverkets EKS 10.

Vår storsäljande tvåledsram Skara

Vår vanligaste ram har namnet Skara och kan hittas i alla sorters hallar, men är särskilt lämpad för lantbruk, hästsport och olika sorters lagerhallar där en luftig interiör är ett måste. Skararamen passar spännvidder upp till 35 meter. Med mittpelare kan ännu högre spännvidder nås.

Alla byggnader utsätts för naturlaster från exempelvis snö och vind och ramens utformning har en stor betydelse för hur dessa krafter tas om hand. Skararamen konstrueras normalt som en tvåledsram vilket betyder att takfoten, alltså där pelarna sitter fast med takbalken, är moment-inspända och att pelarnas infästning i grunden är ledade. Det innebär i praktiken att mindre betong behövs i grunden, plint som platta, vilket inte sällan är en fördel när det gäller till byggnadens totalkostnad.

Välj en färg som passar din miljö

Vår stålstomme kan fås i de flesta av RAL-skalans kulörer. Vi använder tvåkomponentslack som gör att ramarna tål tuffa tag och står emot korrosion bra. Tjockleken på färglagret avgörs av vilken korrosivitetsklass som ramen ska klara och under hur lång tid.

Exempeltabell korrosivitetsklasser:

Korrosivitets-
klass
Miljöns
korrosivitet
Utomhus Inomhus Passar
C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. Kontor, affärer, skolor, hotell.
C2 Låg Låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. Lagerlokaler, ridhus med normal användning, kalla lagerhallar.
C3 Måttlig Måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. Ridhus med hög användningsgrad, tvätterier, uppvärmda ishallar.
C4 Hög Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden. Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar. Kostallar, kemiska industrier, ej uppvärmda ishallar, tvätthallar.

 

 

Ramtyp 1 Skara

Vår mest mångsidiga ram finns i många utföranden för olika behov av spännvidder, höjder, sidobyggnader och skärmtak mm.

 • Normalspännvidder: 15-35 m
 • Standardtaklutning: 7°, 15° eller 20°
 • Ramsystem: Tvåledsram
 • Pelarfot: Ledad
Ramtyp 2 Gdynia

En kraftfull ram som ofta används i industribyggnader med låg taklutning och större spännvidder. Finns i utförande med traversupplag.

 • Normalspännvidder: 20-40 m
 • Standardtaklutning: 7°
 • Ramsystem: Nolledsram
 • Pelarfot: Fast inspänd
Ramtyp 3 Riga

En kostnadseffektiv konstruktion byggd av varmvalsad balk eller vår egen IPB-balk, som medger en ekonomisk och snabb produktion, särskilt för mindre halltyper.

 • Normalspännvidder: 8-18 m
 • Standardtaklutning: 15°
 • Ramsystem: Nolledsram eller tvåledsram
 • Pelarfot: fast inspänd eller ledad
Ramtyp 4 Brno

En ram som för fast innertakshöjd i hallar med lite mindre spännvidder. Konstruerad för snabbt och effektivt montage. Ramen passar i en golvkonstruktion med gjutna kantbalkar. Denna ram specialberäknas och därför kan offertarbetet ta något lite längre tid.

 • Normalspännvidder: 8-20 m (Stålramen går att få upp till 27,5 m i spännvidd om dessa behov finns)
 • Standardtaklutning: 5-8° (7° rekommenderas)
 • Ramsystem: Sadelbalk på pelare
 • Pelarfot: Fast inspänd
Ramtyp 5 Vilnius

En ram för byggnader med pulpettak som virkesupplag, garage eller enklare maskinhallar. Ramen är även lämplig när takfall i en bestämd riktning är önskat.

 • Normalspännvidder: 10-20 m
 • Standardtaklutning: 7°
 • Ramsystem: Nolledsram eller tvåledsram
 • Pelarfot: Fast inspänd eller ledad
Ramtyp 6 Uddevalla

En ram med hög taklutning för lagerhallar med mycket stora spännvidder.

 • Normalspännvidder: 35-50 m
 • Standardtaklutning: Minst 15°
 • Ramsystem: Dragbandsbalk med förstärkningsstag
 • Pelarfot: Fast inspänd
Ramtyp 7 Örebro

En ram som är framtagen för gris- och fjäderfästallar och som möjliggör plana innerytor i både vägg och tak samt montage av ett väl tilltaget ljusinsläpp under nock..

 • Normalspännvidder: 15-35 m
 • Standardtaklutning: 7°, 15° eller 20°
 • Ramsystem: Tvåledsram
 • Pelarfot: Fast inspänd
Ramtyp 8 Gdansk

En ram speciellt utvecklad för nötstallar. Två mittpelare och mittpassage som ger möjlighet att installera mix and carry-system för utfodring.

 • Normalspännvidder: 20-50 m
 • Standardtaklutning: 15° eller 20°
 • Ramsystem: Nolledsram eller tvåledsram
 • Pelarfot: Fast inspänd
Ramtyp 9 Malung

En ram med raka takbalkar för byggnader med stora spännvidder med krav på stora takhöjder, exempelvis lagerlösningar, sporthallar och större nötstallar.

 • Normalspännvidder: 20-40 m
 • Standardtaklutning: 7° eller 15°
 • Ramsystem: Tvåledsram
 • Pelarfot: Fast inspänd
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...