Sök
Förfrågan

Tor – Försäljningschef

  • Tor Fjaestad - Försäljningschef hallbyggnader | BORGA

Tor Fjaestad, vad har du för bakgrund?

I grunden civilekonom med påbyggnad i beteendevetenskap. Jag har jobbat med försäljning, marknadsföring och ledning i närmare 30 år. Exempelvis har jag haft nöjet att bland annat arbeta på Elanders, Marbodal, Götenehus, Trivselhus med flera. Jag har haft flera utmanade och roliga roller så som försäljningschef, marknadschef och VD.

Vilket år började du arbeta på Borga?

Jag började arbeta i april 2019.

Hur kommer det sig att du arbetar här, på Borga?

Det finns flera anledningar, jag dras onekligen till områden som har nära koppling till ”byggnation”. Tidigare har jag arbetat inom företag med träbyggnation. Borga jobbar i stål och det är roligt och utmanande att numera vara en del av stålvärlden.

Redan innan jag började min tjänst var jag förtrogen med Borga som varumärke. Att Borga sedan ett antal år tillbaka satsar målmedvetet på att växa har gjort att jag fått upp ögonen för bolaget. Att få vara med och bidra i företagets utvecklingsresa känns självklart inspirerande.

Vad har du för roll i Borga?

Coacha, Leda och fördela arbetet inom försäljningsorganisationen, för att nå uppsatta mål.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

Dagarna består av merparten internt arbete med arbetsledning, coachning och utveckling för att ge bästa möjliga förutsättningar för kundens projekt och mål. Det är viktigt.

Jag har löpande och daglig kontakt med samtliga säljare inom Borgas områden dvs. byggentreprenader, utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Det gäller att prioritera, vilka förfrågningar skall vi jobba med och på vilket sätt? Vart i kundresan befinner sig respektive kund? Vilka drömmar har de och hur kan vi hjälpa till på bästa och ekonomiska sätt?

Jag följer med vid kundbesök och är med vid andra typer kundkontakter.

Vid sidan av det jag redan nämnt arbetar jag för att förbättra vårt arbetssätt, internt. För att vi skall bli än bättre och mer lönsamma, utan att tumma på vårt löfte; Bygg bekymmersfritt.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig och dina kollegor/avdelning framöver?

Borga är ett företag där vi är måna om de personliga relationerna och teamet inom försäljning av hallbyggnader har ambitionen att möta kunden i sin egen hemmamiljö. Ute hos kund får vi bra insikt i kundens situation och behov. Tack vare den kunskapen kan vi ge råd och till syvende och sist en bättre levererad byggnad.

Vi är i slutet av april 2020 nu och befinner oss mitt i en den så kallade Covid-19-pandemin. Det gör att vi inte förtillfället inte har möjlighet att göra hembesök i samma omfattning som tidigare. Kopplat till Covid-19 finns det hos en del också en finansiell oro som påverkar på olika sätt.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Jag tycker det är roligt att arbeta med människor. Genom att stötta och coacha mina säljare får jag vara med och uppleva att de utvecklas och hur de växer i sina respektive roller. Människor är komplexa och oförutsägbara varelser, var och en har sina styrkor och svagheter. Det är en intressant utmaning att hitta vägar, metoder och sätt för var och en.

Arbetet är omväxlande och varje dag har sina ämnen och utmaningar, inte minst nu med rådande situation.

Kollegorna har olika bakgrund och kompetenser. De är alla specialister på hallar och byggnationer, men inom olika segment och typer. Vi bygger allt ifrån en vanlig hall, eller överbyggnad om du så vill till mycket komplexa totalentreprenader. Det ställer krav på mig och inte minst killarna i mitt säljteam.

Fantastiskt kul helt enkelt!

Kan du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Coacha, Leda, Fördela och Utveckla arbetet – För att nå uppsatta mål.

  • Är du en lagspelare och vill du jobba på Borga? | BORGA

    Nyfiken på vår arbetsplatskultur?

    Läs och lär känna Borgas kärnvärden och vår företagskultur.

    Våra värderingar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...