BORGA
Sök

Kvalitetssäkrade totalentreprenader

En förutsättning för att lyckas hålla hög kvalitet i ditt byggprojekt är att du har en partner som genomför en fackmannamässig projektering, precis som vi gör.

Många byggnationer kräver flera underentreprenörer vilket kan vara utmanande för dig som byggherre. Vi tar hela samordningsansvaret och ser också till att din byggnation får en realistisk tidsplan. Vi tar huvudansvar för projekteringen och utför kvalitetskontroller enligt alla regelverk.

Kvalitetssystem enligt ISO 9001

Vi ser till att ha underentreprenörer  kan genomföra projektet med de handlingar som våra konstruktörer levererar. För att säkerställa detta har vi ett system för egenkontroller så att entreprenörerna följer alla handlingarna. Vi har byggt upp vårt kvalitetssystem enligt standarden SS-EN ISO 9001, som innehåller kvalitetssystemkrav vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service.

Ett konkret exempel på hur vi agerar för att du ska känna dig trygg, är att vi tar emot avgående och tillkommande arbeten skriftligt. Alltså arbeten som ingår i offerten men inte blir av eller arbeten som inte ingår och du vill beställa i efterhand. Dessutom betalar du alltid efter en prestationsbunden betalningsplan.

Vi har också ett miljöledningssystem som är uppbyggt enligt ISO 14001 för att säkerställa att vi på ett systematiskt och effektivt sätt genomför och säkerställer vårt miljöarbete.

Det här kan du göra för att säkra kvaliteten i ditt byggprojekt

  • Skicka in alla tillståndsansökningar till berörda myndigheter i god tid, ibland kan det ta lång tid att få alla tillstånd klara. Givetvis hjälper vi till med detta vid behov.
  • Gör en rimlig tidsplan som även inkluderar tid för projektering, det vinner alla på.
  • Det är viktigt att du själv sätter dig in i projektet och granskar och följer alla handlingar
  • Glöm inte att försäkra byggnaden vid överlämnandet.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Dessvärre pågår det just nu försök till e-postbedrägerier där personal från Borga används i samband med falska erbjudanden om anställning och anställningsintervjuer. Vi beklagar detta. För lediga tjänster vänligen se: borga.se/jobb. Självklart anställer vi ingen utan en personlig intervju.