BORGA
Sök

Att tänka på när du upphandlar en totalentreprenad

Allt börjar med ditt behov och hur du vill att din byggnad skall se ut och fungera. Det är värdefullt och en god idé att åka på studiebesök och titta på andras lösningar.

Har du en klar idé om hur du vill att din byggnad skall se ut går offertprocessen mycket fortare och du undviker misstag längre fram i projektet. När du har grunddragen klara hjälper vi gärna till med detaljerna i både funktion och utformning. Vi hjälper även till med ritningar i ett tidigt skede.

Nästa steg är att göra upp en kalkyl och budget för din tänkta investering. Vår erfarenhet visat att de är bra att säkra sin finansiering på ett tidigt stadium i processen. I en del fall tar det längre tid än man förväntat sig att lösa finansieringsfrågan.

Jämför oss gärna med andra!

Att ta ansvar för helheten är Borgas kännetecken. Därför tycker vi att det viktigt att du kontrollerar följande när du jämför oss med andra aktörer.

Säkerställ att den du jämför Borga mot…

  • …tar ansvar för både projektering och utförande så att inte ansvarsfrågan riskerar att blir oklar om något går fel i byggnationen.
  • …upprättar kontrollplaner för projekteringen, så du vet att allt går rätt till.
  • …har förmåga att ta ansvar om något går fel.
  • …har behörighet att hjälpa dig med kraven i arbetsmiljölagen.
  • …håller regelbundna byggmöten med alla intressenter under byggnationen.
  • …upprättar kontrollplaner för utförandet.
Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...